Javna redigovana verzija odluke o potvrđivanju optužnice

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Javna redigovana verzija odluke o potvrđivanju optužnice
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-07
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • RPE/R 86
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00074RED
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
11/12/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava