Odluka o zahtevu zastupnika žrtava za odobrenje da prosledi informacije medicinskim veštacima

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Odluka o zahtevu zastupnika žrtava za odobrenje da prosledi informacije medicinskim veštacima
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 23
  • Law/Art 40
  • RPE/R 81
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00368
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
28/03/2022
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava