Odluka kojom se određuje datum održavanja konferencija za pripremu suđenja i traži dostavljanje izjašnjenja

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Odluka kojom se određuje datum održavanja konferencija za pripremu suđenja i traži dostavljanje izjašnjenja
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 40
  • RPE/R 116
  • RPE/R 117
  • RPE/R 118
  • RPE/R 119
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00123
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
20/05/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava