Victims’ Counsel Response to Defence Filing F00316

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Victims’ Counsel Response to Defence Filing F00316
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-04
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 22
  • Law/Art 40
  • RPE/R 80
  • RPE/R 81
  • RPE/R 114
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00328
Vrsta zavedenog podneska
Replika
Podnosilac
Zastupnik žrtava
Datum dokumenta
27/10/2022
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava