Javna redigovana verzija odluke po zahtevu tužilaštva za izdavanje naloga u vezi sa poverljivim dokumentima i dokumentima koji nisu javnog karaktera

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Javna redigovana verzija odluke po zahtevu tužilaštva za izdavanje naloga u vezi sa poverljivim dokumentima i dokumentima koji nisu javnog karaktera
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2018-01
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00134RED
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
25/09/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava