Odluka o preispitivanju pritvora Hisnija Gucatija

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Odluka o preispitivanju pritvora Hisnija Gucatija
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-07
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 41
  • RPE/R 57
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00143
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
24/02/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava