Version i Redaktuar Publik i Vendimit në Bazë të Rregullave 132 dhe 149 të Rregullores së Procedurës dhe Provave para Dhomave të Specializuara të Kosovës në Lidhje me Prova të Kërkuara nga Trupi Gjykues

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Version i Redaktuar Publik i Vendimit në Bazë të Rregullave 132 dhe 149 të Rregullores së Procedurës dhe Provave para Dhomave të Specializuara të Kosovës në Lidhje me Prova të Kërkuara nga Trupi Gjykues
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 40
  • RPE/R 9
  • RPE/R 132
  • RPE/R 149
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00430RED
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
03/06/2022
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava