Vendim mbi Kërkesën e Përbashkët të Mbrojtjes për Ndryshimin e Afatit për Leje për Apelim të Vendimit KSC-BC-2020-06-F00854 (Vendimi për Informacionin Konfidencial dhe Kontaktet me Dëshmitarë)

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Vendim mbi Kërkesën e Përbashkët të Mbrojtjes për Ndryshimin e Afatit për Leje për Apelim të Vendimit KSC-BC-2020-06-F00854 (Vendimi për Informacionin Konfidencial dhe Kontaktet me Dëshmitarë)
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • RPE/R 9
  • RPE/R 76
  • RPE/R 77
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00864
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
01/07/2022
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava