Javna redigovana verzija odluke kojom se odobravaju pretres i plenidba

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Javna redigovana verzija odluke kojom se odobravaju pretres i plenidba
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2018-01
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • Law/Art 53
  • Law/Art 54
  • Law/Art 55
  • RPE/R 31
  • RPE/R 32
  • RPE/R 33
  • RPE/R 37
  • RPE/R 39
  • RPE/R 208
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00129RED
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
24/09/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava