Javna redigovana verzija odluke prema pravilu 132 i pravilu 149 Pravilnika o postupku i dokazima pred Specijalizovanim većima Kosova o dokazima izvedenim po zahtevu panela

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Javna redigovana verzija odluke prema pravilu 132 i pravilu 149 Pravilnika o postupku i dokazima pred Specijalizovanim većima Kosova o dokazima izvedenim po zahtevu panela
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 40
  • RPE/R 9
  • RPE/R 132
  • RPE/R 149
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00430RED
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
03/06/2022
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava