Decision Assigning a Court of Appeals Panel

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Decision Assigning a Court of Appeals Panel
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-CA-2023-02
Instanca suda
Veće Apelacionog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 33
  • Law/Art 46
  • RPE/R 172
  • RPE/R 173
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00007
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Predsednik
Datum dokumenta
07/02/2023
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava