Vendim mbi Kërkesën për Zgjatjen e Afatit për Dorëzimin e Apelit Kundër Vendimit të Katërt mbi Pjesëmarrjen e Viktimave

More information about the database in the User Information Guide

Title
Vendim mbi Kërkesën për Zgjatjen e Afatit për Dorëzimin e Apelit Kundër Vendimit të Katërt mbi Pjesëmarrjen e Viktimave
Record Type
Filing
Case Number
KSC-BC-2020-06
Court Level
Court of Appeal Chamber
Rule/Article
  • Law/Art 33
  • RPE/R 9
  • RPE/R 113
  • RPE/R 169
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
IA026-F00004
Filing Type
Decision
Filing Party
Specialist Chambers
Document Date
07/02/2023
File Format
pdf
Preview is loading