Odluka o zahtevu zastupnika žrtava za ponovno razmatranje treće odluke o imenovanju jednog ili više veštaka

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Odluka o zahtevu zastupnika žrtava za ponovno razmatranje treće odluke o imenovanju jednog ili više veštaka
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 79
  • RPE/R 149
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00209
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
20/09/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava