Odluka o materijalu korišćenom tokom ispitivanja svedoka W04484, W04485 i W04849 u sudnici i o dokazima prikupljenim pre osnivanja Specijalizovanih veća s jednim javnim prilogom

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Odluka o materijalu korišćenom tokom ispitivanja svedoka W04484, W04485 i W04849 u sudnici i o dokazima prikupljenim pre osnivanja Specijalizovanih veća s jednim javnim prilogom
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 37
  • Law/Art 40
  • RPE/R 24
  • RPE/R 137
  • RPE/R 138
  • RPE/R 139
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00369
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
29/03/2022
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava