Public Redacted Version of Appeal Judgment

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Public Redacted Version of Appeal Judgment
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-CA-2023-02
Instanca suda
Veće Apelacionog suda
Pravilo/član
 • Law/Art 3
 • Law/Art 6
 • Law/Art 12
 • Law/Art 14
 • Law/Art 15
 • Law/Art 21
 • Law/Art 22
 • Law/Art 23
 • Law/Art 33
 • Law/Art 37
 • Law/Art 38
 • Law/Art 39
 • Law/Art 40
 • Law/Art 44
 • Law/Art 45
 • Law/Art 46
 • Law/Art 49
 • Law/Art 50
 • RPE/R 40
 • RPE/R 43
 • RPE/R 65
 • RPE/R 97
 • RPE/R 98
 • RPE/R 132
 • RPE/R 137
 • RPE/R 138
 • RPE/R 139
 • RPE/R 140
 • RPE/R 143
 • RPE/R 151
 • RPE/R 153
 • RPE/R 155
 • RPE/R 157
 • RPE/R 158
 • RPE/R 159
 • RPE/R 163
 • RPE/R 166
 • RPE/R 172
 • RPE/R 176
 • RPE/R 182
 • RPE/R 183
 • RPE/R 185
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00038RED
Vrsta zavedenog podneska
Presuda
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
14/12/2023
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava