Odluka po zahtevu odbrane za usvajanje dokumenata korišćenih u unakrsnom ispitivanju u fazi replike

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Odluka po zahtevu odbrane za usvajanje dokumenata korišćenih u unakrsnom ispitivanju u fazi replike
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 9
  • RPE/R 134
  • Other/Articles 6 and 10 of the Code of Professional Conduct for Counsel and Prosecutors before the Kosovo Specialist Chambers
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00451
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
08/07/2022
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava