Vendim Kornizë për Trajtimin e Informacionit Konfidencial gjatë Hetimeve dhe Kontakteve ndërmjet një Pale ose Pjesëmarrësi dhe Dëshmitarëve të Palës ose Pjesëmarrësit Kundërshtar

More information about the database in the User Information Guide

Title
Vendim Kornizë për Trajtimin e Informacionit Konfidencial gjatë Hetimeve dhe Kontakteve ndërmjet një Pale ose Pjesëmarrësi dhe Dëshmitarëve të Palës ose Pjesëmarrësit Kundërshtar
Record Type
Filing
Case Number
KSC-BC-2020-06
Court Level
Basic Court Chamber
Rule/Article
  • Law/Art 21
  • Law/Art 23
  • Law/Art 35
  • Law/Art 39
  • RPE/R 80
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00854
Filing Type
Decision
Filing Party
Specialist Chambers
Document Date
24/06/2022
File Format
pdf
Preview is loading