Mustafa Request for a Temporary Stay

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Mustafa Request for a Temporary Stay
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 48
  • Law/Art 22
  • RPE/R 193
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
R001-F00004
Vrsta zavedenog podneska
Zahtev
Podnosilac
Specijalizovani branilac
Datum dokumenta
22/01/2024
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava