Nalog Ministarstvu pravde Kosova da dostavi dodatna izjašnjenja

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Nalog Ministarstvu pravde Kosova da dostavi dodatna izjašnjenja
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 22
  • Law/Art 40
  • Law/Art 44
  • Law/Art 53
  • RPE/R 49
  • RPE/R 116
  • RPE/R 167
  • RPE/R 168
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00396
Vrsta zavedenog podneska
Nalog
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
25/04/2022
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava