Order Setting Target Date for a Decision Pursuant to Article 39(2)

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Order Setting Target Date for a Decision Pursuant to Article 39(2)
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • RPE/R 85
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00006
Vrsta zavedenog podneska
Nalog
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
26/05/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava