Obaveštenje o hapšenju u skladu s pravilom 55(4)

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Obaveštenje o hapšenju u skladu s pravilom 55(4)
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 55
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00013
Vrsta zavedenog podneska
Obaveštenje
Podnosilac
Sekretar
Datum dokumenta
25/09/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava