Kërkesë për riklasifikim

Title
Kërkesë për riklasifikim
Record Type
Filing
Case Number
KSC-BC-2020-05
Court Level
Basic Court Chamber
Rule/Article
  • RPE/R 82
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00012
Filing Type
Request
Filing Party
Specialist Prosecutor
Document Date
24/09/2020
File Format
pdf
Translations
Preview is loading