PRILOG 1 - Javne redigovane verzije „Podneska o podnošenju potvrđene optužnice“ KSC-BC-2020-05/F00011 od 19. juna 2020.

Titulli
PRILOG 1 - Javne redigovane verzije „Podneska o podnošenju potvrđene optužnice“ KSC-BC-2020-05/F00011 od 19. juna 2020.
Lloji i dokumentit
Shtojcë e parashtrimit të protokolluar
Numri i çështjes
KSC-BC-2020-05
Niveli i gjykatës
Dhoma e Gjykatës Themelore
Gjuha
serbishte (srp)
Numri i parashtrimit të protokolluar
F00011RED
Lloji i parashtrimit të protokolluar
Shtojcë e parashtrimit të protokolluar
Formati i dosjes
pdf
Pamja paraprake po hapet