PRILOG 1 - Javne redigovane verzije „Podneska o podnošenju potvrđene optužnice“ KSC-BC-2020-05/F00011 od 19. juna 2020.

Naslov
PRILOG 1 - Javne redigovane verzije „Podneska o podnošenju potvrđene optužnice“ KSC-BC-2020-05/F00011 od 19. juna 2020.
Vrsta dokumenta
Prilog uz podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00011RED
Vrsta zavedenog podneska
Prilog uz podnesak
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava