Prilog 1 - Javna redigovana verzija naloga za hapšenje g. Saljiha Mustafe

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Prilog 1 - Javna redigovana verzija naloga za hapšenje g. Saljiha Mustafe
Vrsta dokumenta
Prilog uz podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00009
Vrsta zavedenog podneska
Nalog za hapšenje
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava