SHTOJCË 3 e parashtrimit të versioneve të korrigjuara dhe të redaktuara publike të Aktakuzës së konfirmuar dhe kërkesave lidhur

Title
SHTOJCË 3 e parashtrimit të versioneve të korrigjuara dhe të redaktuara publike të Aktakuzës së konfirmuar dhe kërkesave lidhur
Record Type
Filing Annex
Case Number
KSC-BC-2020-06
Court Level
Basic Court Chamber
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00045
Filing Type
Indictment
File Format
pdf
Preview is loading