SHTOJCË 3 e parashtrimit të versioneve të korrigjuara dhe të redaktuara publike të Aktakuzës së konfirmuar dhe kërkesave lidhur

Naslov
SHTOJCË 3 e parashtrimit të versioneve të korrigjuara dhe të redaktuara publike të Aktakuzës së konfirmuar dhe kërkesave lidhur
Vrsta dokumenta
Prilog uz podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00045
Vrsta zavedenog podneska
Optužnica
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava