Javna redigovana odluka o potvrđivanju optužnice protiv Saljiha Mustafe

Naslov
Javna redigovana odluka o potvrđivanju optužnice protiv Saljiha Mustafe
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • RPE/R 86
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00008RED
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
05/10/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava