Urdhër për caktimin e datës së seancës për vetëdeklarim në lidhje me fajësinë ose pafajësinë dhe të konferencës së dytë për ecurinë e çështjes

Naslov
Urdhër për caktimin e datës së seancës për vetëdeklarim në lidhje me fajësinë ose pafajësinë dhe të konferencës së dytë për ecurinë e çështjes
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Vece Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • Law/Art 21
  • RPE/R 92
  • RPE/R 96
  • RPE/R 95
  • RPE/R 102
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00039
Vrsta zavedenog podneska
Nalog
Podnosilac
Specijalizovana veca
Datum dokumenta
19/10/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava