SHTOJCË 2 e versionit të redaktuar publik të "Parashtrimit të Aktakuzës së konfirmuar", parashtrimi KSC-BC-2020-05-05F00011 i datës 19 qershor 2020

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
SHTOJCË 2 e versionit të redaktuar publik të "Parashtrimit të Aktakuzës së konfirmuar", parashtrimi KSC-BC-2020-05-05F00011 i datës 19 qershor 2020
Vrsta dokumenta
Prilog uz podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00011RED
Vrsta zavedenog podneska
Prilog uz podnesak
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava