Version i redaktuar publik i "Parashtrimit të Administratores në përputhje me rregullën 23(2) mbi masat për zbutjen e rrezikut nga KOVID-19", parashtrimi F00015 i datës 25 shtatome me një shtojcë konfidenciale

More information about the database in the User Information Guide

Title
Version i redaktuar publik i "Parashtrimit të Administratores në përputhje me rregullën 23(2) mbi masat për zbutjen e rrezikut nga KOVID-19", parashtrimi F00015 i datës 25 shtatome me një shtojcë konfidenciale
Record Type
Filing
Case Number
KSC-BC-2020-05
Court Level
Basic Court Chamber
Rule/Article
  • RPE/R 23
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00015RED
Filing Type
Submission
Filing Party
Registrar
Document Date
02/10/2020
File Format
pdf
Preview is loading