Shtojca 3 - Version i redaktuar publik i versionit të korrigjuar të fletarrestimit për Nasim Haradinajn