Shtojca 4 - Version i redaktuar publik i urdhrit për transferim në objektin e paraburgimit të Dhomave të Specializuara