Parashtrim me shkrim nga shefi i EULEX Kosova mbi pranueshmërinë e Referimit KSC-CC-2020-11 për amendamentin e propozuar të Kushtetutës së Kosovës nga Kryetarja e Kuvendit të Kosovës

More information about the database in the User Information Guide

Title
Parashtrim me shkrim nga shefi i EULEX Kosova mbi pranueshmërinë e Referimit KSC-CC-2020-11 për amendamentin e propozuar të Kushtetutës së Kosovës nga Kryetarja e Kuvendit të Kosovës
Record Type
Filing
Case Number
KSC-CC-2020-11
Court Level
Constitutional Court Chamber
Rule/Article
  • Other/Pursuant to F4 and F12 in KSC-CC-2020-11
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00014
Filing Type
Submission
Document Date
30/10/2020
File Format
pdf
Preview is loading