PRILOG 3 uz podnesak kojim se dostavljaju korigovane i javne redigovane verzije potvrđene optužnice i pratećih zahteva

Titulli
PRILOG 3 uz podnesak kojim se dostavljaju korigovane i javne redigovane verzije potvrđene optužnice i pratećih zahteva
Lloji i dokumentit
Shtojcë e parashtrimit të protokolluar
Numri i çështjes
KSC-BC-2020-06
Niveli i gjykatës
Dhoma e Gjykatës Themelore
Gjuha
serbishte (srp)
Numri i parashtrimit të protokolluar
F00045
Lloji i parashtrimit të protokolluar
Aktakuzë
Formati i dosjes
pdf
Pamja paraprake po hapet