Shtojca 1 e Njoftimit për apel të ndërmjetëm në emër të Hysni GUCATIT (“Apeluesi”)

Title
Shtojca 1 e Njoftimit për apel të ndërmjetëm në emër të Hysni GUCATIT (“Apeluesi”)
Record Type
Filing Annex
Case Number
KSC-BC-2020-07
Court Level
Other
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
IA001-F00001
Filing Type
Filing Annex
File Format
pdf
Preview is loading