Order Setting the Date for a Second Status Conference and for Submissions

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Order Setting the Date for a Second Status Conference and for Submissions
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • Law/Art 21
  • RPE/R 96
  • RPE/R 95
  • RPE/R 102
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00130
Vrsta zavedenog podneska
Nalog
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
08/12/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava