Parashtrimet e Prokurorisë mbi procedurën e rishikimit të Aktakuzës

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Parashtrimet e Prokurorisë mbi procedurën e rishikimit të Aktakuzës
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-07
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 82
  • RPE/R 84
  • RPE/R 86
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00068
Vrsta zavedenog podneska
Podnesak
Podnosilac
Specijalizovani tužilac
Datum dokumenta
17/11/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava