Prosecution response to joint Defence request for variation of time limit

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Prosecution response to joint Defence request for variation of time limit
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 9
  • RPE/R 97
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00147
Vrsta zavedenog podneska
Replika
Podnosilac
Specijalizovani tužilac
Datum dokumenta
16/12/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava