Public Redacted Version of the Decision on the Confirmation of the Indictment

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Public Redacted Version of the Decision on the Confirmation of the Indictment
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-07
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • RPE/R 86
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00074RED
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
11/12/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava