Urdhër për caktimin e datës së konferencës së tretë mbi ecurinë e çështjes

Naslov
Urdhër për caktimin e datës së konferencës së tretë mbi ecurinë e çështjes
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • RPE/R 96
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00059
Vrsta zavedenog podneska
Nalog
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
03/12/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava