Urgent Thaçi Defence response to the “Veseli Request for Extension of Word limit for Preliminary Motions”

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Urgent Thaçi Defence response to the “Veseli Request for Extension of Word limit for Preliminary Motions”
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 97
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00187
Vrsta zavedenog podneska
Replika
Podnosilac
Specijalizovani branilac
Datum dokumenta
05/02/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava