Parashtrim i versionit me më pak redaktime dhe versionit të rishikuar publik të Aktakuzës së konfirmuar dhe i kërkesave lidhur me to me shtojcat 1-2 rreptësisht konfidenciale dhe ex parte

More information about the database in the User Information Guide

Title
Parashtrim i versionit me më pak redaktime dhe versionit të rishikuar publik të Aktakuzës së konfirmuar dhe i kërkesave lidhur me to me shtojcat 1-2 rreptësisht konfidenciale dhe ex parte
Record Type
Filing
Case Number
KSC-BC-2020-04
Court Level
Basic Court Chamber
Rule/Article
  • RPE/R 82
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00016
Filing Type
Submission
Filing Party
Specialist Prosecutor
Document Date
31/03/2021
File Format
pdf
Preview is loading