Nalog kojim se određuju datum statusne konferencije i rokovi za podnošenje izjašnjenja

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Nalog kojim se određuju datum statusne konferencije i rokovi za podnošenje izjašnjenja
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • RPE/R 96
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00074
Vrsta zavedenog podneska
Nalog
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
11/11/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava