Decision Assigning a Court of Appeals Panel

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Decision Assigning a Court of Appeals Panel
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-07
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 33
  • Law/Art 45
  • RPE/R 77
  • RPE/R 97
  • RPE/R 169
  • RPE/R 170
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
IA004-F00001
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Predsednik
Datum dokumenta
06/04/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava