PRILOG 2: Dodatno redigovana optužnica

Më shumë informacion mbi bazën e të dhënave mund të gjeni në Udhëzuesin për Përdorim

Titulli
PRILOG 2: Dodatno redigovana optužnica
Lloji i dokumentit
Shtojcë e parashtrimit të protokolluar
Numri i çështjes
KSC-BC-2020-04
Niveli i gjykatës
Dhoma e Gjykatës Themelore
Gjuha
serbishte (srp)
Numri i parashtrimit të protokolluar
F00016
Lloji i parashtrimit të protokolluar
Aktakuzë
Formati i dosjes
pdf
Përkthime
Pamja paraprake po hapet