Version i redaktuar publik i ‘Parashtrimit të Administratores në përputhje me rregullën 23(2) mbi masat për zbutjen e rrezikut nga KOVID-19’, parashtrimi KSC-BC-2020-07-F00022 i datës 28 shtator 2020

More information about the database in the User Information Guide

Title
Version i redaktuar publik i ‘Parashtrimit të Administratores në përputhje me rregullën 23(2) mbi masat për zbutjen e rrezikut nga KOVID-19’, parashtrimi KSC-BC-2020-07-F00022 i datës 28 shtator 2020
Record Type
Filing
Case Number
KSC-BC-2020-07
Court Level
Basic Court Chamber
Rule/Article
  • RPE/R 84
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00022RED
Filing Type
Submission
Filing Party
Registrar
Document Date
14/10/2020
File Format
pdf
Preview is loading