Version i redaktuar publik i ‘Parashtrimit të Administratores në përputhje me rregullën 23(2) mbi masat për zbutjen e rrezikut nga KOVID-19’, parashtrimi KSC-BC-2020-07-F00022 i datës 28 shtator 2020

Naslov
Version i redaktuar publik i ‘Parashtrimit të Administratores në përputhje me rregullën 23(2) mbi masat për zbutjen e rrezikut nga KOVID-19’, parashtrimi KSC-BC-2020-07-F00022 i datës 28 shtator 2020
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-07
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 84
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00022RED
Vrsta zavedenog podneska
Podnesak
Podnosilac
Sekretar
Datum dokumenta
14/10/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava