Version i redaktuar publik i ‘Kërkesës së dytë për paraqitjen e materialeve mbështetëse shtesë’, parashtrimi KSC-BC-2020-06/F00012 i datës 29 korrik 2020

More information about the database in the User Information Guide

Title
Version i redaktuar publik i ‘Kërkesës së dytë për paraqitjen e materialeve mbështetëse shtesë’, parashtrimi KSC-BC-2020-06/F00012 i datës 29 korrik 2020
Record Type
Filing
Case Number
KSC-BC-2020-06
Court Level
Basic Court Chamber
Rule/Article
  • RPE/R 82
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00012RED
Filing Type
Request
Filing Party
Specialist Prosecutor
Document Date
18/11/2020
File Format
pdf
Preview is loading