Version i redaktuar publik i ‘Parashtrimit të Aktakuzës për konfirmim dhe kërkesat në lidhje me të’, parashtrimi KSC-BC-2020-05/F00002 i datës 14 shkurt 2020 me shtojcën publike 1

More information about the database in the User Information Guide

Title
Version i redaktuar publik i ‘Parashtrimit të Aktakuzës për konfirmim dhe kërkesat në lidhje me të’, parashtrimi KSC-BC-2020-05/F00002 i datës 14 shkurt 2020 me shtojcën publike 1
Record Type
Filing
Case Number
KSC-BC-2020-05
Court Level
Basic Court Chamber
Rule/Article
  • RPE/R 86
  • RPE/R 82
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00002RED
Filing Type
Submission
Filing Party
Specialist Prosecutor
Document Date
02/10/2020
File Format
pdf
Preview is loading